VI GJØR MORGENDAGEN HELT ELEKTRISK

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften.

Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter.

Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

https://www.glitreenergi.no