Baker Hansen Bærums Verk har valgt å støtte talentet Theodor Schjølberg Grøndahl i sesongen 2020 – 2021.