Informasjon om G18

Skrevet av Stian

Årets G18 lag i St. Hallvard HK består av spillere fra 00/99 årgangen. Alle spillerne representerte også SHK i fjor, enten på G16 eller G18. Guttene trenes av Bent Dahl, Ciaran Williams og Kim Tajet Skaug. I støtteapparatet rundt laget er Hans Jørgen Burud og Anette Thunes Eide.

Spillerne er del av satsningsgruppa i SHK og trener sammen med spillerne fra 2.divisjon. Noen spillere hospiterer også på trening med Elite. Guttene utgjør en flott og treningsvillig gjeng som står fullt og helt bak SHK verdier:

VILJE – RESPEKT – GLEDE – GJØRE HVERANDRE GODE

Trener: Bent Dahl