Årsmøte

Årsmøte er mandag 5. mars kl 19.00 i Reistad Arena.

Til medlemmene i SHK

 

Innkalling til årsmøte i ST.Hallvard håndballklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i SHK.

Årsmøtet avholdes mandag den 5. mars kl. 19.00 i Reistad Arena.

Saker som medlemmer ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til erik-johan@shk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på //www.shk.no/.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Sakspapirer:

Innkalling årsmøte SHK
Agenda årsmøte 2018 SHK
Årsberetning for 2017
Regnskap 2017
Budsjett 2018 SHK

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret