Etter at det som tidligere nevnt, ikke ble gyldig flertall for navneskifte på det ekstraordinære årsmøtet tidligere i vår, velger styret å la navneskifte bero inntil videre.

Det vises til tidligere informasjon om prosessen med navnskifte for klubben. Styret besluttet på sitt siste møte at vi, inntil videre lar prosessen med navnskifte bero.
Styret jobber imidletid videre med å gjennomføre samarbeidet med klubbene Vestre Bærum HK og Asker. Og hjemmekampene til SHK vil i kommende sesong fordeles mellom Rykkinhallen og Reistad Arena. Fremdrift i prosessen med navneskifte vil dermed ikke finne sted i inneværende sesong.