Innkalling til

Ekstraordinært Årsmøte i Fold HK

Som det ble informert om på årsmøte del 2, ville det komme innkalling til et ekstraordinært årsmøte. Dette er nå berammet som et Teams møte, og blir;

Dato: torsdag 26. november kl. 19.00.

Medlemmer som ønsker å være med melder dette på mail til: erik.johan.nordli@lifi.no Innen 24.11.20!!

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Saksliste for ekstraordinært årsmøte i Fold HK

Saksliste

  1. Godkjenning av stemmeberettigete.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av to representanter som skal signere protokoll.
  6. Innkomne saker.
  7. Valg