NY INFORMASJON VEDR. AVVIKLING AV ÅRSMØTET!!

Syret har valgt å dele årsmøtet opp i to deler. Del 1 avholdes som et digitalt møte, torsdag 30.04.20 kl. 16.00. Del 2 avholdes innen fristen 15. juni, forhåpentligvis som et vanlig møte med fysisk fremmøte.

Les hele innkallingen her;

Innkalling til årsmøte (1)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Saksliste for årsmøte del 1 og informasjon om ny lovnorm