NY VIKTIG INFORMASJON VEDR. AVVIKLING AV ÅRSMØTET DEL 2!!

På grunn av den usikre situasjonen rundt corona pandemien så har styret besluttet å gjennomføre årsmøtet del 2, som et teams møte.

Dato: tirsdag 15. september kl 17.30.

Medlemmer som ønsker å være med melder dette på mail til styrets leder: erik.johan.nordli@lifi.no

Forslag eller saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 01.09.20.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Saksliste for årsmøte del 2 i Fold HK (tidligere ST.Hallvard håndballklubb.)

 • Godkjenning av stemmeberettigete.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder.
 • Valg av referent.
 • Valg av to representanter som skal signere protokoll.
 • Årsberetning for 2019.
 • Regnskap 2019.
 • Innkomne saker.
 • Medlemskontingent og aktivitetsgebyr
 • Budsjett 2020
 • Valg