Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i St. Hallvard Håndballklubb. Det ekstraordinære årsmøte avholdes onsdag 03.april kl 19.00 i Reistad Arena.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på //www.shk.no/.

Saksliste

AGENDA

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
  6. Endring av regionstilhørighet for SHK.
  7. Endring av navn på klubben

 


 

 

Innkalling til årsmøte i ST.Hallvard håndballklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i SHK.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 5. mars kl. 18.00 i Reistad Arena.

Saker som medlemmer ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til erik-johan@shk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.shk.no/.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Agenda årsmøte

Sakspapirer:

SHK Årsrapport 2018

Regnskap 2018 SHK

Budsjett 2019 SHK

Valgkomiteens innstilling til styret blir presentert på årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret