En stor og lokal aktør forsetter samarbeidet med St. Hallvard.

Glitre Energi fornyer avtalen med St. Hallvard Håndballklubb for den kommende sesongen. Vi er veldige glade for at en så stor og lokal aktør velge å fortsette samarbeidet med oss. Daglig leder Robert Hedin sier dette i forbindelse med fornyelsen av avtalen med Glitre Energi.

– Vi er takknemlige og glade for å fornye samarbeidet med Glitre Energi. Det er viktig for oss å ha en stor og lokal samfunnsaktør som Glitre Energi med på laget, sier Hedin.

– Vi gleder oss til å samarbeide videre både om elitehåndballen og breddeklubbene, sier han.

Lokalt engasjement

Strøm- og nettvirksomheten i EB, Hadeland Energi og Lier Everk ble i fjor slått sammen til Glitre Energi. De fortsetter å ha et høyt lokalt engasjement for sitt lokal område, som de skriver selv om sine hjemmesider.

– Glitre Energi er en lokal aktør som aktivt engasjerer seg i det som skjer i ditt lokale miljø.

For Glitre Energi er det også viktig faktor den satsingen St. Hallvard gjør utenfor banen med å satse på utviklingen av guttehåndballen i distriktet. Samt klubbens arbeid for å ta samfunnsansvar og gi noen tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom blant annet vårt engasjement i frivillig tilbud for barn.

–  Like viktig som å støtte opp om elitesatsingen er det å støtte opp om den jobben klubben gjør med bredde-satsingen for guttene i de lokale klubbene i distriktet. SHK fremmer også gode verdier som er sammenfallende med vårt verdigrunnlag i Glitre Energi – åpenhet, respekt, begeistring og TÆL. Vi vil jobbe mer sammen med klubben for å sette fokus på å ta et tydeligere samfunnsansvar i lokalsamfunnet, sier Merete Bronsta, ansvarlig for omdømme og merkevare i Glitre Energi.

Miljø – opprinnelsesgaranti 100% fornybar strøm

Glitre Energi er opptatt av miljø og en av få som leverer sin strøm med en opprinnelesgaranti til alle sine kunder. Denne garantien sikrer deg som strømkunde at miljøgevinsten på Glitre Energi sin vannkraftproduksjon i Buskerud knyttes opp til deg som forbruker.

Hele 91% av strømforbruket, ni av ti husstander, kjøper strøm som er produsert med ikke-fornybar energi. Selv om 98 prosent av strømproduksjonen i Norge er basert på vannkraft, er hele 90 prosent av strømmen som kjøpes her ifølge NVE basert på produksjon fra kjernekraft og kullkraft, med mindre en har opprinnelsesgaranti – slik som Glitre Energi.

Les mer om opprinnelsesgarantien her.

Lokalbidraget – Glitre Energi gir tilbake

Ved å kjøpe strøm fra Glitre Energi gir de 500 kroner tilbake til St. Hallvard igjennom Lokalbidraget.

– I avtalen vi har inngått gir vi tilbake til de lokale klubbene via Lokalbidraget som generer penger til klubbene for hver ny strømkunde. Dette håper vi vil komme blant annet St. Hallvard tilgode, sier hun.