Årsmøtet avholdes den 21. februar 2017 kl. 19.00 i ROS Arena.

Til medlemmene i St. Hallvard Håndballklubb

Innkalling til årsmøte i St. Hallvard Håndballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i St. Hallvard Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes den 21. februar 2017 kl. 19.00 i ROS Arena.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. februar 2017 på email til post@shk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og vil bli tilsendt ved henvendelse til post@shk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret