St. Hallvard og Austad Assuranse har inngått et samarbeid. For hver solgte forsikringspolise sponses St. Hallvard med 10 prosent.

Austad Assuranse er en lokal representant for Condan Forsikring og sponser St. Hallvard Håndballklubb med 10% av alle inngåtte forsikringspoliser. Sponsorpengene går direkte til laget som har skaffet kundene.

Codan Forsikring skriver på sine hjemmesider:

Vårt mål er å gjøre forsikring enklere. Vi skal være enklere å ha med å gjøre, snakke med og forstå.

Vi har den rette kompetansen og erfaringen for å kunne tilføre noe nytt. Dessuten har vi et av verdens største forsikringsnettverk i ryggen, når vi trenger det.

Er du interessert i å motta et uforpliktende tilbud, enten privat- eller næringsforsikring? Send navn, telefonnummer, e-post og alder til arne@shk.no. Merk e-posten med navn på spiller og lag(hvis dette er aktuelt).