Vi er opptatt av trafikksikkerhet for alle i og rundt St. Hallvard HK. Derfor har vi laget vår egen transportpolicy for å holde fokus på dette i klubben. SHK tar vare!

transportpolicy transportpolicy1