Styret i St.Hallvard Håndballklubb består av følgende personer.

Navn Ansvar Mobil E-post
Erik Johan Nordli Styreleder 90952841 erik-johan@shk.no
Marit Lindstad Nestleder 97005580  
Morten Thuve Styremedlem    
Bjørge Kraft Styremedlem    
Espen Lång Styremedlem    
Håvard Augensen Styremedlem    
Marius Egge Styremedlem 90503015 marius.egge@shk.no
Tone Langbakken Styremedlem