Styret

Styret i St.Hallvard Håndballklubb består av følgende 8 personer.

Skrevet av Stian
Navn Ansvar Mobil E-post
Erik Johan Nordli Styreleder 90952841 erik-johan@shk.no
Liz Sjøgren Styremedlem 97070856 liz.sjogren@shk.no
Ingvar Magne Sylte Styremedlem 90155466 Ingvar.sylte@shk.no
Espen Karlsen Styremedlem 92038903 espen.karlsen@shk.no
Torill Hedemann Styremedlem 97688706 torill.hedemann@shk.no
Monica Søhus Styremedlem 91385095 monica.sohus@shk.no
Ragnhild Connell Styremedlem 99246664 ragnhild@shk.no
Tone-Lise Vilje Varamedlem 47933054 tonelisevilje@gmail.com